diplomski rad
Utjecaj režima prehrane na ponašanje lemura Lemur catta Linnaeus, 1758 i Varecia variegata Kerr, 1792 u zatočeništvu

Ana Krivokuća (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek