diplomski rad
Genotoksični učinak anestetika Sevoflurana i ionizirajućeg zračenja u miševa soja Swiss albino

Dajana Krsnik (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek