Rad nije dostupan
diplomski rad
Makrozoobentos krenala rijeke Zrmanje

Ivana Matijašec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek