Rad nije dostupan
diplomski rad
Morfološke značajke vrste Holandriana holandrii (C.Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Melanopsidae) u Hrvatskoj

Josipa Mirosavac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek