diplomski rad
P-T put metamorfnih stijena amfibolitnog facijesa iz Dinaridske ofiolitne zone

Lucija Premužak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek