diplomski rad
Šumski rub i raznolikost trčaka (Coleoptera, Carabidae) dinarskih bukovo-jelovih šuma

Martina Pospišil (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek