diplomski rad
Određivanje minimalnih inhibitornih koncentracija meropenema i imipenema kod enterobakterija koje proizvode karbapenemaze

Gabrijela Radić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek