diplomski rad
Ekotoksikološki učinak natrijevog metasilikata na zelenu(Hydra viridissima Pallas, 1766) i smeđu hidru (Hydra oligactis Pallas, 1766)

Ana Šimičev (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek