disertacija
Povezanost učestalosti polimorfizama gena FasL i FOXO3 s razinama citokina TNFα i IL-10 u reumatoidnom artritisu

Marinko Artuković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek