Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj polimorfizma u genima za biosintezu gangliozida i gangliozidnoga sastava membrana limfocita T na razvoj karcinoma vrata maternice

Damir Danolić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek