Rad nije dostupan
disertacija
Citogenetički i oksidativni status ispitanika s oboljenjima štitne žlijezde

Marko Gerić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek