diplomski rad
Proteini MATH-BTB u pšenice i njihova uloga u ranoj embriogenezi

Andreja Škiljaica (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek