diplomski rad
Utjecaj perinatalnog izlaganja povišenim koncentracijama serotonina na histološku građu somatosenzoričke kore odraslih štakora

Darija Šoltić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek