disertacija
Učinci timoglobulina na hipoksično-reoksigenacijska oštećenja stanica HEK-293 u kulturi

Franjo Jurenec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek