disertacija
Fenolne tvari iz obične planike (Arbutus unedo L.) i njihovi biološki učinci

Karlo Jurica (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek