Rad nije dostupan
disertacija
Vertikalna rasprostranjenost, raznolikost, ekološke i biogeografske značajke viših Ditrysia (Lepidoptera: Macroheterocera) Biokova i Ličke Plješivice

Ana Mrnjavčić Vojvoda (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek