Rad nije dostupan
disertacija
Toksičnost i oksidativni učinci pripravka ginka i antihemostatskih lijekova u štakora

Marija Skoko (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek