Rad nije dostupan
disertacija
Povezanost polimorfizama u mitohondrijskoj DNA s biološkim pokazateljima starenja i mineralnom koštanom gustoćom

Ivana Anterić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek