Rad nije dostupan
disertacija
Uloga limfocita CD4+FOXP3+ I CD4+TH17+ u graničnom akutnom celularnom odbacivanju bubrežnih transplantata

Jasna Bacalja (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek