disertacija
Aktivnost paraoksonaze 1 u premalignim promjenama vrata maternice

Dražan Butorac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek