disertacija
Polimorfizam gena za receptor FSHR u albanskih žena

Zafer Gashi (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek