disertacija
Citokini u infekciji virusom ljudske imunodeficijencije tipa 1

Lana Gorenec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek