disertacija
Povezanost polimorfizama gena za adiponektin s arterijskim tlakom u osoba s normalnom bubrežnom funkcijom

Vanja Ivković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek