Rad nije dostupan
disertacija
Citogenetičke značajke limfoidnih neoplazmi

Ružica Lasan-Trčić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek