disertacija
Protuglikanska protutijela i glikozilacija imunoglobulina g u raku debeloga crijeva

Irma Mahmuljin (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek