Rad nije dostupan
disertacija
Dinamika GTPaza Rac1 i njihova uloga u regulaciji polarnosti stanica Dictyostelium discoideum

Maja Marinović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek