disertacija
Sinteza i strukturne značajka spinelnih nanomaterijala tipa AMn2O4(A = Co, Zn, Ni, Cd, Cu)

Mirjana Bijelić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek