disertacija
Rekombinogenost palindroma i kvazipalindroma u genomu kvasca Saccharomyces cerevisiae

Marina Miklenić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek