disertacija
Očinsko genetičko nasljeđe Hrvatske u širem europskom kontekstu – analiza kromosoma Y stanovnika hrvatskog kopna i otoka

Jelena Šarac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek