Rad nije dostupan
disertacija
Multigenska tipizacija i molekularna epidemiologija fitoplazmoza vinove loze

Jelena Plavec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek