disertacija
Uloga proupalnih i protuupalnih mehanizama u razvoju rezistencije posredovane ABC transporterima u upalnim bolestima crijeva

Ana Savić Mlakar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek