Rad nije dostupan
disertacija
Vrsta Nicotiana glauca Graham – potencijalni fitoremedijator kadmija

Kristina Majsec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek