disertacija
Ekogeografija invazivne flore Hrvatske

Nina Vuković (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek