disertacija
Značaj aktivacije komplementa u transplantiranoj jetri

Maida Buhin (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek