Rad nije dostupan
disertacija
Molekularni učinci proteina alfa sinukleina u jezgri: vezanje na molekulu DNA i regulacija transkripcije

Kristina Gotovac (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek