disertacija
Duljina telomera i imunoreaktivnost u posttraumatskom stresnom poremećaju

Mladen Jergović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek