disertacija
Ekologija virusa influence u riječnim galebovima (Chroicocephalus ridibundus) u Hrvatskoj

Luka Jurinović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek