Rad nije dostupan
disertacija
Mehanizmi regulacije koštanih morfogenetskih proteina putem željeza u tkivima i plazmi

Martina Pauk (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek