disertacija
Dinamika vode i tuneliranje vodika u protonom spregnutoj reakciji prijelaza elektrona

Ana Karković Marković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek