Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj poremećene središnje homeostaze monoamina na metabolizam lipida, aktivnost monoaminooksidaze tipa B i koncentraciju serotonina u trombocitima

Antonia Puljić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek