Rad nije dostupan
disertacija
Dermatoglifi u autoimunoj hipotireozi i hipertireozi – sličnosti i razlike

Jelena Vučak Lončar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek