disertacija
Genetička struktura romskih populacija u Hrvatskoj: analiza kromosoma X

Ana Barešić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek