Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj heparina na osteoinduktivnu aktivnost koštanoga morfogenetskoga proteina 6 (BMP6)

Jelena Brkljačić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek