Rad nije dostupan
disertacija
Uloga transkripcijskih čimbenika Gata4/6 u diferencijaciji humanih embrionalnih matičnih stanica in vitro

Pavle Josipović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek