Rad nije dostupan
disertacija
Proteini MATH-BTB u biljaka i njihova uloga u regulaciji asimetričnih staničnih dioba tijekom razvoja gametofita kukuruza (Zea mays L.)

Martina Juranić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek