disertacija
Odnos ekspresije matriks metaloproteinaze-2 i p63 s peritumorskim pukotinama u karcinomu dojke

Cvjetko Lež (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek