Rad nije dostupan
disertacija
Mehanizmi rezistencije Gram-negativnih bakterija priobalnog područja Kaštelanskog zaljeva na antibiotike

Ana Maravić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek