disertacija
Varijabilnost i heritabilnost glikozilacije imunoglobulina G

Maja Pučić Baković (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek