Rad nije dostupan
disertacija
Taksonomija i biološke značajke mekousne Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) (Actinopterygii, Salmonidae)

Aljoša Duplić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek