diplomski rad
Modeliranje koridora kretanja vukova (Canis lupus Linnaeus, 1758) u Hrvatskoj

Matea Vukelić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Biološki odsjek